Bảng Kỷ Niệm Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Tháng Tư 1965

đăng 04:00, 19 thg 8, 2015 bởi Hưng Nguyễn   [ đã cập nhật 04:09, 19 thg 8, 2015 ]
Lễ đặt vìên đá đầu tiên để xây trường Kỹ thuật Việt-Đức

Comments