Kỹ niệm khó quên . . .

đăng 19:20, 21 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê   [ đã cập nhật 20:28, 24 thg 8, 2015 ]

[Hiệp Nguyễn - Họp mặt ở dưới nhà Định-Hà (Mannheim, Germany tháng 12 năm 1994)][Hiệp Nguyễn - Thầy Cô Chính, Lan Hiệp, thầy Minh, và thầy Thắm (nhà thầy Chính, 24 tháng 12 năm 1994)]
Comments