Nguyễn Trung Hiếu (71Auto) đóng góp

đăng 17:09, 15 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê
Theo lời anh Nguyễn Trung Hiếu (71Auto) thì hình này do Thầy Kim Đình Đức MDC chụp cho Thầy Nguyễn Hữu Thưỡng Auto đang dẫn lớp 71 Auto (CKO) 
chạy bộ quanh trường trước khi vào học Công Tác Xưỡng , năm 1972.Comments