Tang Lễ Thầy Đương

đăng 10:38, 9 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê   [ cập nhật 07:11, 19 thg 8, 2015 bởi Hiep Nguyen ]
Dự tang lễ Thầy Phạm Doản Đương ngày 13 tháng 7 năm 2006 ở Mannheim, Germany. Ảnh này do Anh Nguyễn Văn Thu 62? ĐKN cung cấp


Từ trái sang phải Anh Thắng, Chị Quỳnh KM, Hiệp 66KNS, Quan 66MDC, Tuấn con rể Thầy Đương, Chị Thắng, Dân 71CKO, Thầy Phụng CKO, Thầy Toàn ĐKN, Thầy Chính CKN và Anh Thu ĐKN
Comments