Thầy Phạm Doản Đương, Thầy Hiệu Trưởng Cao Thanh Đảnh và Thầy Vũ Mộng Hà ở Trường Kỹ Thuật Cao Thắng

đăng 04:19, 19 thg 8, 2015 bởi Hiep Nguyen   [ đã cập nhật 05:53, 19 thg 8, 2015 ]

Comments