Hoa Thơm Cỏ Lạ


Những chuyện vui, Tiếu lâm, Thơ

Đất nước của chúng ta

đăng 19:14, 22 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê

[Huỳnh Ngọc Ứng - 66KNS (sưu tầm)]

HuỳnhNgọcỨng - 66KNS


Ly cà-phê trên tường . . .

đăng 18:10, 22 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê   [ đã cập nhật 09:15, 23 thg 8, 2015 ]

[Huỳnh Ngọc Ứng - 66KNS sưu tầm]

Đến một lúc

đăng 17:57, 22 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê   [ đã cập nhật 09:16, 23 thg 8, 2015 ]

Đến một lúc[Huỳnh Ngọc Ứng - 66KNS (thu thập)]

Mất gì thì mất bà ơi . . .

đăng 17:10, 22 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê   [ đã cập nhật 09:14, 23 thg 8, 2015 ]

[Huỳnh Ngọc Ứng (66KNS) -> Nguyễn văn Hiệp (66KNS) -> ]

Thơ và hình ảnh vui của một ông chồng

đăng 16:44, 22 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê   [ đã cập nhật 09:14, 23 thg 8, 2015 ]

[JamesTrieu -> LLưu Quốc Trung -> Hiệp Nguyễn]

Thế nào là người vợ hiền

đăng 16:36, 22 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê   [ đã cập nhật 20:39, 23 thg 8, 2015 ]

[Từ Vinh2Quach -> Lưu Quốc Trung -> Hiệp Nguyễn]

Lý do để lấy chồng già

đăng 16:20, 22 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê   [ đã cập nhật 09:16, 23 thg 8, 2015 ]

[Hiệp Nguyễn - 31 tháng 10 năm 2012]

Cuộc đời . . .

đăng 15:15, 22 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê   [ đã cập nhật 15:17, 22 thg 8, 2015 ]

Cuộc đời


[Từ một người bạn làm chung đã lâu lắm rồi]

Tình Việt kiều (không biết tác giả)

đăng 20:16, 21 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê   [ đã cập nhật 09:17, 23 thg 8, 2015 ]

[Hiệp Nguyễn - 66KNS (29 tháng 10 năm 2012)]

Tình Việt Kiều

Tiền . . . tài . . . ganh . . . ???

đăng 19:05, 21 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê   [ đã cập nhật 09:18, 23 thg 8, 2015 ]

[Hiệp Nguyễn - 66KNS (17 tháng 4 năm 2012)]

Tiền Tài

1-10 of 13

Comments