Thơ và hình ảnh vui của một ông chồng

đăng 16:44, 22 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê   [ đã cập nhật 09:14, 23 thg 8, 2015 ]
[JamesTrieu -> LLưu Quốc Trung -> Hiệp Nguyễn]

Comments